Vrijwaring / Disclaimer
Het gebruik van informatie van deze website als bron voor het nemen van beleggingsbeslissingen geschiedt geheel voor uw eigen risico. Beursanalisten en de koersdata leveranciers accepteren geen enkele
aansprakelijkheid voor verliezen die u heeft geleden ten gevolge van het gebruik van koersen, tekst(en) en/of afbeeldingen (waar onder grafieken) van deze website voor beleggingsbeslissingen.

Copyright
Op alle tekst(en), afbeeldingen (waaronder grafieken) en koersen op deze website rust copyright. Niets van deze site mag zonder toestemming van Beursanalisten worden verveelvoudigd, opgeslagen in enig
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm of wijze dan ook. Gebruik van (delen van) deze website op andere websites is zonder toestemming niet toegestaan.